28 września 2022

Co to jest intercyza?

Intercyza – co to? Wspomniane zagadnienie nie bez powodu interesuje coraz większą grupę osób. Jak wiadomo w ostatnich lata liczba rozwodów w skali roku utrzymuje się na wysokim poziomie i nic nie zapowiada, aby ta tendencja zmieniła się w najbliższym czasie. W niniejszym artykule skupimy się na tym, co to intercyza, jakie są jej rodzaje i kiedy można wdrożyć ją w życie. 

Zacznijmy od początku – co to jest intercyza?

Przed wdrożeniem w szczegóły wyjaśnijmy co to jest intercyza. Jest to nic innego, jak umowa majątkowa. Dzięki niej małżonkowie (albo pary, które chcą się pobrać) mogą świadomie ingerować w ustawę, w której mowa o wspólności majątkowej (jej elementy to wszelkie dobra materialne, nabyte w okresie małżeństwa). Na czym zatem polega intercyza? Z jej pomocą można ustalić rozdzielność majątkową. W rezultacie każda ze stron będzie dysponować własnym, oddzielnym majątkiem. 

Rodzaje intercyzy

Wyjaśniliśmy pokrótce co to znaczy intercyza oraz do czego się odnosi. Poniżej skupimy się na jej rodzajach. Umowa majątkowa może dotyczyć:

  • rozszerzenia wspólności majątkowej – co to intercyza w tym przypadku? Dzięki tej umowie małżonkowie mogą włączyć do majątku wspólnego swoje majątki odrębne, które nabyli przed wstąpieniem w związek małżeński,
  • ograniczenia w pewnym stopniu wspólności majątkowej – w tym przypadku w intercyzie małżeńskiej wyodrębnia się elementy, które nie  będą wchodziły w skład majątku wspólnego, 
  • wyrównania dorobków – dzięki tej intercyzie chroniona jest jedna ze stron, która w trakcie trwania małżeństwa nie była w stanie powiększyć swojego majątku (wynikać to mogło z faktu stanu zdrowia lub przejęcie pewnych obowiązków w związku). Co daje taka intercyza w razie rozwodu? Przede wszystkim małżonek może domagać się wyrównania dorobku.  

Intercyza zawarta przed i po ślubie 

Intercyza – co to jest? Jak wspomnieliśmy wyróżniamy 3 rodzaje umów majątkowych. W zależności od woli partnerów mogą one być sporządzone w różnym czasie – ma się pod tym względem pełną dowolność. 

  • Intercyza podpisana przed ślubem – w tym przypadku partnerzy, przed przystąpieniem w związek małżeński, deklarują że chcą zachować swój majątek i zarządzań nim samodzielnie. Dzięki temu obie strony będą w przyszłości traktowane jako odrębne podmioty prawne,  
  • Intercyza podpisana po ślubie – tutaj sytuacja trochę się komplikuje pod względem przygotowań. Aby intercyza w trakcie małżeństwa mogła zostać zawarta:
    • należy okazać stosowne dokumenty, a w tym dowody świadczące o posiadanych elementach majątku, 
    • czasami niezbędny jest podział majątku wspólnego, tak jak jest w przypadku spraw rozwodowych.

Jak i kiedy zawrzeć intercyzę?

Wiedząc już czym jest intercyza przejdźmy do kwestii technicznych. Musi ona przede wszystkim być sporządzona w formie aktu notarialnego

W zależności od ustaleń partnerów można zdecydować się na intercyzę przedmałżeńską, jak i sporządzić stosowny dokument w każdym momencie trwania małżeństwa. Jak podpisać intercyzę po ślubie? Wystarczy osobiście stawić się u notariusza. W ten sam sposób można wprowadzać wszelkie modyfikacje w umowie majątkowej. Czy można unieważnić intercyzę? Tak – muszą się na to zgodzić obie ze stron. W takim przypadku (w trakcie trwania małżeństwa) kształtuje się wspólność majątkowa. 

Koszty intercyzy 

Intercyza – co to? Szczegółowo wyjaśniliśmy to pojęcie. Nie można jednak zapomnieć o kosztach, jakie się z nią wiążą. Ile kosztuje obecnie podpisanie umowy majątkowej? Kosz całego przedsięwzięcia powinien zamknąć się w 600 zł. Warto się również o to dopytać, przed udaniem do notariusza. 

Jako adwokat Lublin wspieramy naszych klientów w trudnych sytuacjach – również tych, odnoszących się do intercyz oraz rozwodów. Oferta kancelarii przygotowana jest w taki sposób, aby wesprzeć klientów na wielu płaszczyznach. Działamy na licznych polach, sprawdź sam: rozwód Lublin, adwokat prawo pracy Lublin