07 listopada 2023

Czy można zrzec się praw rodzicielskich?

Rodzicielstwo bywa skomplikowane, a sytuacja prywatna, finansowa oraz relacje z bliskimi skłaniają do podejmowania najcięższych decyzji. Jak zrzec się praw rodzicielskich i czy w ogóle można? Według polskich przepisów nie jest to możliwe. Sprawy dotyczące rodzicielstwa są jednak bardziej skomplikowane, dlatego też postanowiliśmy trochę o nich opowiedzieć. 

Nie można zrzec się praw rodzicielskich, jednak można je utracić 

W polskim prawie zrzeczenie się praw rodzicielskich nie jest możliwe. Są jednak sytuacje, kiedy to sąd, na podstawie zebranych dowodów oraz zeznań, może podjąć decyzję o odebraniu ich rodzicom. Dzieje się tak w sytuacjach, kiedy rodzic:

  • nie chce lub nie jest w stanie w prawidłowy sposób wykonywać obowiązków rodzicielskich. Postawa taka może być w pełni świadoma, np. brak zainteresowania dzieckiem, częste wyjazdy, podróż do innego kraju na długi czas lub wynikać z pewnych przeszkód, np. pobyt w więzieniu,
  • zaniedbuje swoje obowiązki. Mowa tu o braku kontroli rodzicielskiej, niezwracaniu uwagi na edukację dziecka, czy też o zaniedbywaniu kondycji zdrowotnej dziecka,
  • rażąco nadużywa władcy rodzicielskiej. Pod tym zapisem kryje się wiele zachowań, które mogą występować w różnym nasileniu. Mowa tu nie tylko o stosowaniu kar, np. fizycznych, ale i o negatywnym wpływie na dziecko, np. zmuszanie do kradzieży, niemoralnego zachowania.

Temat zrzekania się praw do dziecka niestety często pojawia się w sądzie, a za każdą rozprawą stoją ciężkie historie, nieraz rozbite rodziny oraz nieszczęśliwe dzieci. Należy zatem podejść do niego z należytą powagą. Po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem sędzia może na stałe lub na jakiś czas odebrać prawa rodzicielskie. Innym wariantem jest ograniczenie władzy rodzicielskiej. 

Prawo rodzicielskie – co jeszcze warto wiedzieć?

Zostawmy za sobą pytanie o to, jak zrzec się praw do dziecka. Zamiast tego skupmy się na tym, w jaki sposób dziecko jest chronione. Nawet jeżeli jego rodzic zostanie pozbawiony praw rodzicielskich, to w dalszym ciągu:

  • zobowiązany jest do płacenia alimentów wyznaczonych przez sąd,
  • ma prawo do osobistej styczności z synem lub córką (mowa tu o odwiedzinach oraz spotkaniach),
  • dziecko ma prawo dziedziczenia po rodzicu (nawet w dalekiej przyszłości),

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej w dalszym ciągu ma prawo do kontaktu z dzieckiem, o ile sąd nie ograniczył spotkań i nie wydał na takowe zakazu. O ograniczeniach możemy mówić w przypadku, kiedy niepełnoletni trafi, np. do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Jeżeli jeden z rodziców chce ograniczyć kontakt dziecka z drugim rodzicem, może złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Może on dotyczyć zakazu widywania lub ograniczenie odwiedzin do konkretnych terminów. 

Podsumowanie

W niniejszym artykule odpowiedzieliśmy na to, czy można zrzec się dziecka. Polskie prawo jest pod tym względem przejrzyste i nie pozostawia wątpliwości. W przypadku pytań jako kancelaria prawna Lublin jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Obsługujemy także: alimenty Lublin.