17 grudnia 2021

Czy przysługuje mi odszkodowanie, jeśli byłem sprawcą wypadku?

Spowodowanie wypadku wiąże się z traumatycznymi przeżyciami. Kiedy jednak opadają emocje, należy przejść do formalności. Jestem sprawcą wypadku, czy dostanę odszkodowanie? Przyjrzymy się tej kwestii szerzej i przedstawimy najważniejsze informacje, o których warto wiedzieć. 

Czy sprawca wypadku dostanie odszkodowanie z OC?

Wypadki często zdarzają się na polskich drogach, na skutek których dochodzi do zepsucia pojazdu, a także do obrażeń cielesnych. W takich przypadkach czy sprawca dostanie odszkodowanie z OC? Niestety nie, ta obowiązkowa w Polsce polisa jest jasno określona przez ustawę, a dokładniej art. 34 o ubezpieczeniach obowiązkowych. W tym podpunkcie możemy przeczytać, że:

  • Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Według powyższego zapisu sprawca kolizji nie dostanie odszkodowanie z OC, które jedynie chroni go przed odpowiedzialnością cywilną. W tym momencie warto również zaznaczyć, że OC nie jest przypisywane do właściciela samochodu, ale do konkretnego pojazdu (można o tym przeczytać w art. 35 wspomnianego już kodeksu). 

Podsumujmy: czy sprawca wypadku dostaje odszkodowanie za spowodowanie kolizji lub wypadku? Niestety, kierowca w takich przypadkach nie może liczyć na polisę OC – nie oznacza to jednak, że nie może otrzymać odszkodowania. 

Czy sprawca wypadku dostanie odszkodowanie z AC?

Powyżej wyjaśniliśmy już, że z polisy OC korzysta określona przez ustawę grupa osób. Czy można mimo to uzyskać odszkodowanie za spowodowanie wypadku? Tak – trzeba jednak posiadać wykupione stosunkowo wcześniej ubezpieczenie AC. Dzięki niemu można liczyć na to, że ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy pojazdu lub też zwróci kwotę tak zwanej szkody całkowitej

Czy sprawca wypadku dostaje odszkodowanie z AC na podobnych warunkach jak z OC? Niestety nie. Ubezpieczyciel, jakim jest w tym przypadku AC, pokrywa jedynie wydatki związane ze szkodami materialnymi – nie można zatem liczyć na zwrot kosztów leczenia, czy też rekonwalescencji. 

Kolejną istotną kwestią jest to, czy sprawca wypadku dostanie odszkodowanie w AC za każdym razem, kiedy doprowadzi do stłuczki z innym pojazdem? Oczywiście, że nie. Decydując się na polisę w AC należy zdawać sobie sprawę z tego, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty gotówki w sytuacjach, które opisane zostały w umowie zawartej między dwiema stronami (ubezpieczycielem a sprawcą wypadku). Zatem w jakich przypadkach sprawca wypadku nie dostanie odszkodowania? Kiedy:

  • wywołał on wypadek umyślnie,
  • w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu, 
  • w sposób niewłaściwy przewoził bagaż, który doprowadził do wypadku,
  • prowadził on pojazd, który nie został dopuszczony do ruchu. 

Ubezpieczyciel AC w sytuacji, kiedy sprawca wypadku przekroczył znaczą prędkość jazdy, ma także prawo zmniejszyć wysokość wypłacanego odszkodowania.  

Czy sprawca wypadku dostanie odszkodowanie z NNW?

Jestem sprawcą wypadku, czy dostanę odszkodowanie z NNW? Jak najbardziej tak. Polisa u tego ubezpieczyciela zabezpiecza zarówno kierowcę, jak i jego pasażerów. Ubezpieczenie w takich sytuacjach obejmuje zdrowie, a także życie poszkodowanych (całkowicie inaczej wygląda to niż w AC, gdzie można jedynie liczyć na zwrot kosztów, związanych z uszkodzeniem dóbr materialnych). 

Odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela wyliczane jest indywidualnie, na zasadach warunków ustalonych w podpisanej umowie. Należy pamiętać, że w momencie, kiedy polisa dotyczy kilku osób, świadczenia się kumulują. 

W niniejszym artykule opowiedzieliśmy o tym, czy sprawca wypadku dostaje odszkodowanie, na jakie polisy może liczyć, a także w jakich przypadkach wysokość wypłacanych świadczeń się zmienia. Nasza oferta kancelarii obejmuje sprawy dotyczące wypadków drogowych. Nasz adwokat Lublin udziela także w tej kwestii klientom merytorycznego wsparcia.