05 sierpnia 2021

Jak poradzić sobie po rozwodzie?

Jak radzić sobie po rozwodzie? Dla każdej osoby pytanie to będzie miało inny wydźwięk. Psychologowie zgodnie podkreślają, że zarówno rozwód, jak i separacja to wyjątkowo trudny czas dla sfery emocjonalnej każdego człowieka – rozstanie wiąże się przecież z rozpoczęciem nowego życia! Oprócz sfery uczuciowej trzeba również wiedzieć, jak poradzić sobie po rozwodzie z kwestiami finansowymi. O tym opowiemy w poniższym wpisie. 

Podział majątku a długi

Kiedy trwamy w małżeńskiej wspólnocie majątkowej wszystko wydaje się zrozumiałe oraz klarowne – za poniesione długi odpowiadają obydwoje partnerzy. Jak jednak radzić sobie po rozwodzie z tą kwestią?

Na samym początku należy zaznaczyć, że wierzyciel, mimo trwania postępowania rozwodowego, nieprzerwanie będzie żądał spłaty pożyczonych pieniędzy. Toczące się zatem w tle postępowania nie powinny wpływać na zawarte wcześniej ustalenia. Oznacza to, że małżonek, nawet po otrzymaniu rozwodu, może być zobowiązany do dalszej spłaty długu – wszystko jednak zależy od konkretnej sytuacji! 

Jak radzić sobie po rozwodzie z zadłużeniami? Trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić, jaki rodzaj zadłużenia bezpośrednio nas dotyczy. W tej kwestii można wyodrębnić 4 rodzaje zadłużeń:

  1. Pożyczka zaciągnięta przez małżeństwo, wspólnie – w tym przypadku wierzyciel ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy od obydwu małżonków, którzy muszą spłacić należność z majątku wspólnego lub osobistego,
  2. Dług zaciągnięty przez jednego z małżonków, za pozwoleniem partnera – w tym przypadku sytuacja wygląda podobnie jak w pierwszym punkcie. Różnica jest jednak taka, że wierzyciel nie może domagać się zwrotu pieniędzy z majątku osobistego partnera małżonka, który wziął pożyczkę, 
  3. Pożyczka wzięta przez jednego z małżonków bez zgody drugiego – jeżeli wysokość zadłużenia jest duża, to wierzyciel będzie egzekwował jej zwrot jedynie od osoby, która wzięła pożyczkę, 
  4. Dług zaciągnięty przed powstaniem wspólnoty majątkowej  – sytuacja w tym podpunkcie wygląda podobnie jak w 3. 

Oczywiście do podziału majątku wspólnego oraz długów dochodzi na rozprawie sądowej. Jeżeli sytuacja finansowa małżonków jest skomplikowana, to zawsze warto w takich sprawach korzystać ze wsparcia. Każdy adwokat w Lublinie, po zapoznaniu się z okazanymi mu materiałami, przedstawia różne możliwości rozstrzygnięcia sporu – jeżeli takowy trwa między małżonkami.

Koszty rozwodu

Koszt rozwodu zależny jest od kilku kwestii. W tym przypadku trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że:

  • wnosząc pozew o rozwód należy spodziewać się stałej opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Koszt ten ponosi powód,
  • koszty rozprawy może ponieść jedna ze stron w momencie, kiedy to podczas postępowania zostanie ona uznana za winną rozpadu małżeństwa, 
  • to, ile kosztuje rozwód, zależne jest również od postanowień współmałżonków. Rozwód za porozumieniem stron zdecydowanie jest tańszy oraz przebiega szybciej. Decydując się na to rozwiązanie można odjąć koszt wynajęcia adwokata oraz rzeczoznawcy,
  • opłata stała za wniosek o podział majątku to aż 1000 zł. Jeżeli małżeństwo wniesie zgodny, ustalony między sobą projekt podziału majątku, może wtedy spodziewać się kosztów rzędu 300 zł,

Jak zminimalizować koszty rozwodu?

Rozwód – jak sobie poradzić z kosztami związanymi z rozprawą? Wspomnieliśmy już o tym pokrótce we wcześniejszym punkcie. Często najkorzystniejsze dla obu stron wydaje się złożenie zgodnego wniosku z ustalonym między sobą podziałem majątku. Dzięki temu całe postępowanie przebiega znacznie szybciej, co również korzystnie wpływa na samopoczucie obu stron.

Osoby, które znajdują się w złej sytuacji materialnej i nie są w stanie wnieść opłat sądowych, mogą również liczyć na wsparcie. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o zwolnienie z rozwodowych kosztów sądowych. 

Rozwód w Lublinie nie ma przed naszą kancelarią tajemnic. W sposób indywidualny podchodzimy do każdego klienta, dokładnie tłumaczymy czym jest rozwód z orzeczeniem o winie, co daje i z jakimi wiąże się konsekwencjami.