19 marca 2021

Jak przygotować się do rozwodu?

W obliczu rozstania dwóch współmałżonków, rzadko która ze stron myśli o tym, jak przygotować się do rozwodu. Mimo dużego bagażu emocjonalnego warto jednak zmusić się do tego. Dzięki starannie zaplanowanym działaniom można chociaż częściowo uniknąć stresu. Będzie się miało również pewność, że w momencie rozpoczęcia postępowania nic nas nie zaskoczy. Zatem jak przygotować się do sprawy rozwodowej? Poniżej podaliśmy kilka porad. 

Dlaczego warto przygotować się do rozwodu?

Czy da się emocjonalnie przygotować do rozwodu? Jest to bardzo trudne, jednak możliwe. Zanim jednak podejmie się tak ważną decyzję należy mieć świadomość, że:

 • małżeństwo, poza sferą emocjonalną, to również umowa cywilnoprawna. Tylko poprzez wyrok, kończący postępowanie, sąd może ją zerwać,  
 • decyzja sądu jest nieodwracalna – po wydaniu orzeczenia nie ma prawnej możliwości przywrócenia małżeństwa, 
 • aby sąd mógł orzec o rozwodzie trzeba udowodnić, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia. A więc zostały zerwane więzi duchowe, fizyczne, a także gospodarcze. 

Jako kancelaria adwokacka w Lublinie zajęliśmy się wieloma sprawami rozwodowymi. Dużo małżeństw, przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozwodzie, decyduje się w pierwszej kolejności na separację – jest to czas, w trakcie którego można spróbować naprawić swoje relacje. W niektórych sytuacjach separacja utwierdza również o słuszności rozwodu – może zatem okazać się czymś niezbędnym dla osób, które są niezdecydowane. 

Jak widać całkowite rozstanie nie jest jedynym wyjściem i sposobem na zerwanie relacji. Obsługiwana również przez nas separacja w Lublinie jest na to dowodem. Osoby jednak zdecydowane, chcące dowiedzieć się, jak przygotować się do rozwodu, powinny odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • dążyć do rozwodu z orzeczeniem o winie, czy też bez orzeczenia o winie?
 • kto będzie sprawował prawną opiekę nad dziećmi? 
 • jak będą w przyszłości wyglądały kontakty byłego współmałżonka z dziećmi, jaki będzie podział obowiązków?
 • czy będzie konieczność wystąpienia o alimenty?
 • jak przeprowadzić podział majątku? 

Jako kancelaria, która obsługiwała niejeden rozwód w Lublinie oraz podział majątku w Lublinie, zaznaczamy, że każda sprawa rozwodowa jest prosta i szybciej się kończy, gdy małżonkowie dużo wcześniej dochodzą do porozumienia. Komplikacje pojawiają się w momencie, kiedy dochodzi do konfliktów. 

Wina w rozwodzie – warto jej dochodzić?

Każdemu rozwodowi towarzyszy duży ładunek emocjonalny – co do tego nie ma wątpliwości. Przygotowując się do rozprawy, należy jednak podjąć jedną z bardziej istotnych decyzji, a mianowicie: czy będzie się dążyło do rozwodu z orzeczeniem o winie? Z każdą decyzją wiążą się zarówno plusy, jak i minusy.

Zanim zacznie się myśleć nad tym, jak przygotować się do rozwodu bez orzekania o winie, to trzeba wiedzieć, że:

 • rozprawy, gdzie małżonkowie nie dążą do orzeczenia o winie i są ze sobą zgodni, bardzo szybko się kończą i są zamykane – w tym przypadku wystarczy najczęściej jedna rozprawa, 
 • szybki rozwód, bez orzeczenia o winie, to również większa prywatność. Podczas postępowania nie trzeba angażować rodziny, czy też przyjaciół,
 • szansa na poprawne stosunki – pokojowe rozstanie jest szansą na późniejsze, poprawne relacje. Jest to bardzo istotne w momencie, kiedy oboje rodzice chcą mieć wpływ na rozwój dzieci. 

Rozwód z orzeczeniem o winie:

 • jeżeli jeden z małżonków udowodni drugiemu, że ten jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, to w takiej sytuacji, gdy jego sytuacja majątkowa znacznie ulegnie pogorszeniu, może ubiegać się o alimenty,
 • sprawy, w których dąży się do rozwodu z orzeczeniem o winie, trwają znacznie dłużej, kosztują więcej nerwów oraz angażują najbliższe osoby, które muszą opowiadać się za którąś ze stron, 
 • rozwody z orzeczeniem o winie są często nieprzewidywalne i wiążą się z dużym ryzykiem. W trakcie procesu, chcąc udowodnić małżonkowi winę, można samemu zostać oskarżonym,
 • sprawy, podczas których małżonkowie walczą między sobą, w późniejszym czasie przekładają się na ich wzajemne relacje, jak i na dzieci. 

Jak zebrać dowody i jak się bronić?

Jeżeli decyzja o rozwodzie została już podjęta, rozważone zostały wszystkie aspekty za i przeciw, to w następnej kolejności należy się zastanowić jak przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie. Przede wszystkim należy zebrać odpowiednie dowody – samo słowo w tym momencie nie wystarczy! Przedmiotami, potwierdzającymi prawdziwość zarzutów, mogą między innymi być:

 • materiały audio, wiadomości tekstowe (zarówno e-maile, listy, jak i sms-y),
 • zdjęcia, informacje znalezione w mediach społecznościowych,
 • zeznania świadków – przyjaciół, rodziny, współpracowników,
 • paragony, dokumenty, dokumentacja medyczna itd. 

Gdy w grę wchodzą również dzieci, chcąc przygotować się na ewentualną walkę o prawa rodzicielskie, również warto przygotować odpowiednie dowody, które będą opowiadały się za tym, że dany rodzic:

 • interesuje się dzieckiem i poświęca mu wystarczająco uwagi,
 • doskonale rozumie swoje dziecko, dużo o nim wie, a także orientuje się w jego codziennych sprawach,
 • wzorowo pełni swoje obowiązki – nie zaniedbuje opieki medycznej (gdy dziecko jest chore idzie z nim do lekarza), dba o jego wygląd (chodzi z nim do fryzjera, kupuje nowe ubrania), dba o edukację itd. 

W natłoku wszystkich spraw powinno się również zwrócić uwagę na to, jak przygotować pozew rozwodowy oraz jak poinformować o poczynionych działaniach dzieci – o tym przeczytasz w kolejnych wpisach.