07 listopada 2023

Rozdzielność majątkowa a długi. Jak chronić się przed zobowiązaniami partnera?

Rozdzielność majątkowa a długi – zagadnienie to często powraca w kontekście par, które zawierając związek małżeński chcą zachować niezależność finansową, uchronić się przed zadłużeniem, niekontrolowanymi wydatkami partnera, czy też ryzykiem, które pociąga za sobą ryzykowna praca. Intercyza i rozdzielność majątkowa – bo o nich będziemy mówić – to ustroje niezbyt popularne w Polsce. Postanowiliśmy zatem bacznie się im przyjrzeć.

Czym jest rozdzielność majątkowa i intercyza?

Zacznijmy od podstaw, a konkretnie czym jest rozdzielność majątkowa? Jak wspomnieliśmy, jest to ustrój przeciwny do wspólności majątkowej, który automatycznie, na mocy ustawy (Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Art. 31) zaczyna obowiązywać po zawarciu związku małżeńskiego.

A zatem na czym polega rozdzielność majątkowa i czym różni się od intercyzy?

  • Intercyza – to nic innego jak umowa zawarta pomiędzy małżonkami lub narzeczeństwem. Jest to akt notarialny, który muszą zaakceptować obie ze stron. Intercyzę można podpisać przed, jak i po ślubie. Wyróżniamy różne intercyzy, a w tym:

              ○ rozszerzające wspólność majątkową,

              ○ ograniczające wspólność majątkową,

              ○ ustanawiające wspólność majątkową,

              ○ wyrównujące dorobek.

  • Rozdzielność majątkowa, co to – to jedno z następstw intercyzy. Wchodzi w życie w kilku przypadkach:

             ○  podpisania intercyzy,

             ○ odgórnego orzeczenia sądu,

             ○ na mocy prawa w sytuacjach wyjątkowych, kiedy, np. jeden ze współmałżonków staje się                           ubezwłasnowolniony. Rozwiązanie to dotyczy także osób, które ogłosiły swoją upadłość,

             ○ w momencie, kiedy wprowadzone jest orzeczenie o separacji.

Rozdzielność majątkowa – kiedy może nas uchronić przed długami, a kiedy nie?

Przejdźmy do sedna naszego artykułu, a zatem kiedy rozdzielność majątkowa nie chroni współmałżonków przed długami? Przede wszystkim w momencie, kiedy:

  • zadłużenie powstało przed podpisaniem intercyzy,
  • współmałżonkowie nie powiadomili wierzycieli o intercyzie i o rodzaju zawartej rozdzielności majątkowej.

Jeżeli oba te warunki nie zostaną spełnione, małżonkowie nie mogą powoływać się na intercyzę. Rozdzielność majątkowa a długi – czy istnieją sposoby, aby zaradzić takiej sytuacji? Jak najbardziej! Małżonkowie odpowiednio wcześniej powinni poinformować poszczególne podmioty o łączącej ich intercyzie. Można to zrobić na kilka sposobów. Za pośrednictwem:

  • CEiDG – dotyczy to przedsiębiorców, którzy mogą tu zawrzeć takie informacje,
  • wiadomości mailowej – wystarczy do kontrahentów lub konkretnych podmiotów wysłać wiadomość mailową z informacją o rodzaju podpisanej intercyzy. Jest to najskuteczniejsze rozwiązanie.

Czy są jeszcze przypadki, kiedy rozdzielność majątkowa nie chroni? Tak, w momencie kiedy:

  • jeden ze współmałżonków zaciągnął dług, a drugi świadomie wyraził na to zgodę,
  • zaciągnięty dług lub pożyczka miały na celu zaspokoić aktualne potrzeby całej rodziny.

W powyższym artykule wyjaśniliśmy co to jest rozdzielność majątkowa, kiedy obowiązuje, a kiedy nie chroni współmałżonków. Najczęściej decydują się na nią małżonkowie, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, nie chcą obciążać partnera swoimi długami. Jako adwokat Lublin wiemy, że niektóre ze spraw w tym zakresie potrafią być skomplikowane, dlatego też polecamy nasze usługi. Zachęcamy także do zapoznania się z aktualną ofertą na naszej stronie internetowej: zniesienie współwłasności.