10 maja 2021

Rozwód za porozumieniem stron, czy to najlepsze rozwiązanie?

Rozpad małżeństwa to duże obciążenie psychiczne, gdyż wiąże się on nie tylko z rozstaniem, ale i zmianą codziennego trybu życia. Decydując się na rozwód za porozumieniem stron małżonkowie nie tylko mogą szybciej zamknąć ten epizod w swoim życiu, ale i oszczędzić sobie dodatkowego, często niepotrzebnego stresu. W jaki sposób? Opowiemy o tym w poniższym wpisie. 

Na czym polega rozwód za porozumieniem stron?

Jako kancelaria adwokacka w Lublinie nieraz mamy styczność ze sprawami, które dotyczą rozwodu za porozumieniem stron. Na samym początku należy uściślić tę nazwę, która nie jest jednak oficjalnym terminem legislacyjnym, który brzmi: rozwód bez orzekania o winie. 

Do rozwodu za porozumieniem stron może dojść tylko i wyłącznie na zgodne żądanie obu stron, które doszły między sobą do porozumienia. Rozwiązanie to jak każde inne wiąże się zarówno z plusami, jak i minusami. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w momencie rezygnacji z orzekania o winie:

 • zmienia się zakres obowiązków alimentacyjnych – płacenie alimentów w tym przypadku uwarunkowane jest jedynie niedostatkiem, którego po rozwodzie doświadczyła któraś ze stron,
 • sprawę rozwodową można zakończyć już na pierwszej rozprawie – jest to możliwe w momencie, kiedy małżonkowie wcześniej dojdą do porozumienia w kwestii, np. władzy rodzicielskiej, czy też obowiązków alimentacyjnych,
 • można zaoszczędzić sobie stresu, a także dodatkowych kosztów, związanych z rozprawami. 

Jakie dokumenty należy przygotować do rozwodu?

Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia, a także ustalą ze sobą wszystkie kwestie, to na dalszym etapie muszą zdawać sobie sprawę z tego, jakie dokumenty do rozwodu za porozumieniem stron należy przygotować. Wśród nich z pewnością musi znaleźć się pozew,  a w nim:

 • dane osobowe małżonków,
 • wypracowane między małżonkami wspólne ustalenia, warunki rozstania, a także informacje o podejmowanych próbach porozumienia,
 • informacja o tym, że składa się pozew o rozwód za porozumieniem stron (bez orzekania o winie),
 • ustalenia dotyczące dzieci odnośnie alimentów, jak i sprawowania nad nimi opieki,
 • dodatkowe załączniki. 

Jakie dokumenty do rozwodu za porozumieniem stron warto jeszcze dołączyć do pozwu, aby ten był komplety i pozbawiony wad formalnych? Z pewnością w formie załączników nie powinno się zapomnieć między innymi o:

 • skróconym akcie małżeństwa, 
 • skróconym odpisie aktów urodzenia dzieci.

Jak przebiega proces rozwodu za porozumieniem?

Niejeden obsługiwany przez naszą kancelarię rozwód w Lublinie wiązał się z licznymi rozprawami, a także zdarzeniami, które ostatecznie wpływały na decyzję sądu. Rozwód za porozumieniem stron z pewnością jest rozwiązaniem bardziej “pewnym” – dzięki temu wiadomo, na co trzeba się przygotować. Mniej stresu, jak i starć pomiędzy współmałżonkami, pozwala również na rozejście się w pokojowej atmosferze, co również pozytywnie wpływa na relacje w rodzinie, jak i stosunek obydwu rodziców do dzieci. Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku składa się z kilku podstawowych punktów:

Decyzji o rozwodzie 

Zanim złoży się wniosek o rozwód za porozumieniem stron, to należy w pierwszej kolejności porozmawiać o tym między sobą. Jest to niezwykle ważny punkt i to w dużej mierze od niego zależy, jak cała sprawa potoczy się w przyszłości. W tym momencie małżonkowie powinni się upewnić, czy aby na pewno chcą zakończyć swój związek, a następnie postarać się dojść do kompromisu.

Przygotowania pozwu o rozwodzie za porozumieniem

Przygotowują pozew za porozumieniem stron nie można zapomnieć o jego podstawowych elementach, o których wspomnieliśmy we wcześniejszym punkcie. Na tym etapie, aby upewnić się, że dokument zawiera wszystkie elementy (zarówno formalne, jak i obyczajowe) warto poprosić o pomoc prawnika. Nie jest to obowiązkowe, jednak dużo małżeństw decyduje się na to rozwiązanie. 

Złożenia pozwu

Pozew o rozwód za porozumieniem stron składa się do sądu okręgowego, którego siedziba znajduje się w tej samej miejscowości, gdzie mieszkają małżonkowie. Jeżeli zdarzy się tak, że pozwany przebywa aktualnie w innym miejscu, to wtedy wybiera się sąd, który przynależy do tej miejscowości. 

Rozprawy

Złożywszy pozew małżonkowie po czasie otrzymują stosowne pismo, w którym zamieszczone są informacje odnośnie daty oraz godziny rozprawy. Podczas niej zarówno pozwany, jak i powód, są przesłuchiwani przez sąd. Ile trwa rozwód za porozumieniem stron? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż każda ze spraw traktowana jest indywidualnie. Jeżeli jednak małżonkowie są ze sobą w pełni zgodni, to często zdarza się, że wystarczy tylko jedna rozprawa – nie jest to jednak regułą!

Wyroku sądowego

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych formalności małżonkom pozostaje już tylko czekać na pisemną decyzję sądu, od której, w chwili otrzymania dokumentu, w razie czego można się odwołać – ma się na to 21 dni. 

Rozwód za porozumieniem stron, a alimenty na dzieci

Podczas rozwodu za porozumieniem stron istotna jest również kwestia dzieci, jak i alimentów. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że sąd w pierwszej kolejności będzie brał pod uwagę dobro nieletnich. Dlatego też, składając pozew, należy w nim szczegółowo uwzględnić:

 • jak po rozwodzie będą wyglądały kontakty rodziców z dzieckiem,
 • gdzie zamieszka dziecko,
 • alimenty, które będą wypłacane przez drugiego rodzica. 

Szybki rozwód za porozumieniem stron to szansa na to, aby zaoszczędzić sobie dużo stresu i tym samym w przeciągu kilku miesięcy rozpocząć nowe życie. Pokojowe rozejście się małżonków pozwala również zachować poprawne relacje, co jest niezwykle istotne w momencie, kiedy obie strony chcą brać czynny udział w wychowaniu dzieci. 

Jeżeli małżonkowie nie są pewni rozwodu, to w takim przypadku dobrym rozwiązaniem może okazać się separacja w Lublinie. Jest to czas, w którym można przemyśleć wiele kwestii, a także postarać się uratować swój związek. Jako kancelaria, obsługująca sprawy obejmujące prawo rodzinne w Lublinie, radzimy rozważyć różne rozwiązania, przed podjęciem ostatecznej decyzji.