Copyright by Law & Order

Created with WebWaveCMS

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

22 listopada 2022
Z roku na rok rozpada się coraz większa liczba małżeństw, dlatego wiele osób zadaje
08 listopada 2022
Kara za brak OC jest wyjątkowo dotkliwa w 2022 roku. Kierowcy, aby jej uniknąć,

 

Zadzwoń do nas:

81 532 16 23

608 59 33 55

Kancelaria Adwokacka Lublin

Adwokat

Adam Załęski

tel: 608 59 33 55

tel: 81 532 16 23

Aktualności / BLOG

Bez wątpienia unieważnienie małżeństwa cywilnego w zestawieniu z klasycznym rozwodem jest mniej powszechne, a co za tym idzie znane. Cały proces w podobny sposób oddziałuje jednak na współmałżonków, wywołuje u nich stres, a także nieraz negatywne emocje, przekładające się na życie prywatne. O przesłankach, opowiadających się za unieważnieniem małżeństwa, można przeczytać w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu zagadnieniu.

 

Przesłanki przemawiające za unieważnieniem małżeństwa

 

Unieważnienie ślubu cywilnego jest możliwe z chwilą, kiedy współmałżonkowie są w stanie udowodnić przyczyny podjęcia takiej decyzji. Są one wymienione w Kodeksie KRiO i dotyczą konkretnych sytuacji.

 

W artykule 17 jasno możemy przeczytać, że “Małżeństwo może być unieważnione tylko z przyczyn przewidzianych w przepisach działu niniejszego”. Anulowanie ślubu cywilnego będzie zatem niemożliwe w przypadku innych (być może równie istotnych z punktu widzenia partnerów) argumentów. 

 

Jak już wspomnieliśmy powody unieważnienia małżeństwa cywilnego są szczegółowo wymienione. Zapoznając się z nimi można jednocześnie poznać “wytyczne”, które trzeba spełniać w chwili wstępowania w związek małżeński. 

 

Wiek partnerów

 

Wniosek o unieważnienie ślubu cywilnego z pewnością będzie wzięty pod uwagę z chwilą, kiedy partnerzy - wstępując w związek małżeński - nie mieli ukończonych 18 lat. Oczywiście istnieją wyjątki od tej zasady. Sąd opiekuńczy może np. wyrazić zgodę na to, aby 16-latka wyszła za mąż, jeżeli wiązałoby się to z dobrem założenia rodziny.

 

Jeżeli chodzi o wiek, to nie można również zapomnieć o ograniczeniach związanych z tym przepisem. Unieważnienie małżeństwa cywilnego z powodu wieku nie jest możliwe, kiedy:

 

  • małżonka zaszła w ciążę. W takim przypadku mąż nie może wnieść wniosku o unieważnienie,
  • któryś z partnerów, przed złożeniem wniosku, osiągnął pełnoletność. 

 

Zaburzenia natury psychicznej 

 

Czy można unieważnić ślub cywilny z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego? Tak, pod warunkiem, gdy wymienione choroby występowały już w chwili zawierania związku małżeńskiego. Z chwilą, gdy choroba ustanie, przesłanka ta nie będzie brana pod uwagę przez sąd. 

 

Należy jednak w tym momencie zaznaczyć, że osoby zmagające się ze wspomnianymi wyżej dolegliwościami na ogół nie mogą wstąpić w związek małżeński (o wszelkich wyjątkach i odstępstwach od tej reguły można przeczytać w ustawach). Sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa z chwilą, kiedy uzna, że dane schorzenie nie będzie rzutować na zdrowie potomstwa oraz nie odbije się negatywnie na samym związku. 

 

Ubezwłasnowolnienie

 

Każdy partner może domagać się unieważnienia małżeństwa cywilnego w momencie, kiedy okaże się, że jego współmałżonek jest ubezwłasnowolniony. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, kiedy ubezwłasnowolnienie zostało uchylone przez sąd. 

 

Bigamia - pozostanie w innym związku małżeńskim 

 

Trwanie w więcej niż jednym małżeństwie to w wielu krajach (w tym i w Polsce) jednoznaczne złamanie prawa. Niepodważalnie jest to także powód unieważnienia małżeństwa cywilnego. 

 

Pokrewieństwo współmałżonków 

 

Wniosek o unieważnienie małżeństwa cywilnego można także wnieść w chwili, kiedy odkryje się, że partnerzy są ze sobą spokrewnieni lub powinowaci w linii prostej, a także gdy są rodzeństwem. 

 

Wady oświadczenia woli

 

Ostatnią grupę przesłanek stanowią argumenty z grupy “wad oświadczenia woli”. Jak sama nazwa na to wskazuje unieważnienie małżeństwa cywilnego jest możliwe w chwili, kiedy w trakcie składania oświadczenia, któryś z małżonków:

 

  • nie był w stanie świadomie wyrażać swojej woli,
  • został wprowadzony w błąd odnośnie tożsamości partnera,
  • działał pod przymusem oraz groźbą. 

 

Jakie są procedury?

 

Jak unieważnić ślub cywilny? Należy rozpocząć postępowanie sądowe w tej sprawie. Aby to zrobić wystarczy złożyć pozew do sądu okręgowego - trzeba w tym celu wybrać placówkę, która znajduje się w okręgu, gdzie mieszkało małżeństwo. Decydując się na ten krok trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na początku sąd musi wysłuchać każdą ze stron, zapoznać się z dowodami oraz zeznaniami świadków. Po wszystkim wydawany jest wyrok - jeżeli któryś z małżonków się z nim nie zgodzi, wtedy może on przygotować odwołanie, kierowane do sądu apelacyjnego. 

 

Jako adwokat Lublin radzimy do sprawy podejść skrupulatnie i zawczasu przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, a w tym te urzędowe. Postępowanie w sprawie unieważnienia małżeństwa wygląda podobnie jak rozwód Lublin, dlatego też (zwłaszcza w przypadku osób zabieganych) może przydać się pomoc prawna. 

 

Nasza oferta kancelarii jest szeroka i obejmuje różne sektory prawa. Nasz adwokat prawa pracy Lublin zajmuje się chociażby przygotowywaniem niezbędnych dokumentów, umów, reprezentacją przed sądem itd. 

Unieważnienie małżeństwa cywilnego

15 czerwca 2022
22 listopada 2022
Z roku na rok rozpada się coraz większa liczba małżeństw, dlatego wiele osób zadaje
08 listopada 2022
Kara za brak OC jest wyjątkowo dotkliwa w 2022 roku. Kierowcy, aby jej uniknąć,