17 marca 2022

Co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku?

Co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku i dlaczego nie warto podejmować takich kroków? Na pytanie to niejednokrotnie można natknąć się w sieci. Nie od dzisiaj przecież wiadomo, że podczas stłuczki lub poważniejszego incydentu sprawcy oraz poszkodowanemu towarzyszą silne emocje, które nieraz popychają do podjęcia nieodpowiednich, skrajnie niemoralnych decyzji. Zatem jakich konsekwencji można się spodziewać po ucieczce z miejsca wypadku? 

Wypadek – co zrobić w takiej sytuacji?

Ucieczka z miejsca wypadku traktowana jest przez policję oraz sąd bardzo surowo – niezależnie od okoliczności, w których znajdował się sprawca, czy też poszkodowany. Co w takim przypadku powinien zrobić kierowca? Można o tym przeczytać w artykule 44 Kodeksu drogowego

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest zobowiązany:

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
 • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Zanim przejdziemy do tego, ile grozi za ucieczkę z miejsca wypadku oraz jakie można ponieść konsekwencje, chcielibyśmy również zwrócić uwagę na sytuację, w której poszkodowany został ranny lub też stracił życie. W takim wypadku sprawca:

 • zobowiązany jest udzielić pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby,
 • nie powinien starać się zatuszować śladów zdarzenia,
 • musi pozostać na miejscu zdarzenia i stosować się do wytycznych służb. 

Jako adwokat z Lublina uczulamy, że osoby, które szukają informacji o tym, co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku, mogą realnie obawiać się dużych konsekwencji. Sprawcy takiego wykroczenia automatycznie się traktowani tak, jakby w chwili wypadku byli pod wpływem alkoholu albo środków odurzających

Jakie są konsekwencje ucieczki z miejsca zdarzenia?

Sprawcy, którzy nie zastosowali się do powyższych wytycznych, mogą spodziewać się surowego traktowania. Ile grozi za ucieczkę z miejsca wypadku? Sąd nie bierze pod uwagę żadnego wytłumaczenia. Za oddalenie się z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

To jednak nie wszystko. Kara za ucieczkę z miejsca wypadku nie jest traktowana przez sąd jako oddzielne przestępstwo. Znacząco potęguje ona jednak konsekwencje wynikłe ze spowodowania:

 • wypadku,
 • niebezpieczeństwa na drodze,
 • obrażeń na ciele innej osoby,
 • ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. 

Podczas rozpraw o ucieczkę z miejsca wypadku i nieudzielenie pomocy sędzie nie idzie na ustępstwa. W przypadku trzech pierwszych podpunktów kara pozbawienia wolności automatycznie wzrasta o połowę względem minimalnej kary (oczywiście za każde osobne przewinienie).

Co jednak z karą za ucieczkę z miejsca wypadku śmiertelnego? W takich przypadkach to sędzia wyznacza karę nie mniejszą niż 2 lata pozbawienia wolności. Oczywiście minimalny próg tej kary wzrasta o połowę, kiedy sprawcy udowodni się, że oddalił się z miejsca zdarzenia. 

OC – czy należy się po spowodowaniu wypadku i ucieczce?

Już wiesz co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku. Co jednak w kwestii OC? Niestety, trzeba liczyć się z tym, że ubezpieczyciel za ucieczkę z miejsca wypadku (nawet pod wpływem szoku) może odmówić wypłacenia pieniędzy. Jeżeli pieniądze zostały już przelane, kiedy sprawa była w toku, to po rozstrzygnięciu jej na niekorzyść sprawcy ubezpieczyciel może zażądać ich zwrotu – ma do tego prawo na podstawie zapisanej umowy. 

Są to z pewnością bardzo dotkliwe konsekwencje ucieczki z miejsca wypadku, W tym przypadku ubezpieczyciel traktuje sprawcę na takich samych zasadach, jakby prowadził po alkoholu lub też był pod wpływem substancji odurzających. Takie postępowanie jest potocznie nazywane regresem niewłaściwym. Ubezpieczyciel może zachować się podobnie, kiedy kierowca:

 • umyślnie i z premedytacją wywoła wypadek,
 • podczas prowadzenia pojazdu był pod wpływem alkoholu albo narkotyków,
 • w trakcie prowadzenia samochodu nie posiadał dokumentów, pozwalających mu kierować pojazdem,
 • po wykonaniu przestępstwa prowadził pojazd.

To jednak nie wszystko, co grozi za ucieczkę z miejsca zdarzenia, gdyż ubezpieczyciel, po stwierdzeniu winy sprawcy, ma obowiązek wypłacić odszkodowania wszystkim poszkodowanym – oczywiście z kieszeni sprawcy. 

Nie ma wątpliwości, że ucieczka z miejsca wypadku jest nie tylko niemoralna, ale i wiąże się z wieloma przykrymi konsekwencjami. Oferta kancelarii obejmuje opisane sprawy oraz zlecenia, których podstawą jest prawo karne.

Koniecznie sprawdź inne nasze wpisy blogowe, a w tym: