04 kwietnia 2023

Czy darowizna to zawsze decyzja na całe życie? – wyjaśniamy kiedy można ją cofnąć

Czy można cofnąć darowiznę? W Polsce jak i innych krajach jest to możliwe jedynie po ówczesnym udowodnieniu rażącego braku wdzięczności ze strony obdarowanego. Co kryje się pod tymi słowami i ile czasu ma darczyńca na wycofanie swojej decyzji o darowiźnie? Dzisiaj odpowiemy na te pytania. 

Czym jest darowizna i kto może ją dać i dostać?

Darowizna według oficjalnej definicji jest formą umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku (Kodeks cywilny art. 888). Może ją przekazać członek najbliższej rodziny, czyli np. rodzic, dziecko, wnuki, dziadkowie, rodzeństwo czy małżonkowie.

W tym kręgu otrzymanie darowizny nie musi się wiązać z zapłatą podatku niezależnie od jej wielkości, jedynie po spełnieniu dwóch warunków. Z czego jeden z nich dotyczy złożenia dokumentu SD-Z2 w urzędzie skarbowym. 

Kiedy możliwe jest odwołanie darowizny przez darczyńcę?

Każdy darczyńca, który chce odwołać swoją darowiznę, musi posiadać konkretny argument w postaci rażącego zachowania i niewdzięczności ze strony obdarowanego. Odpowiadając więc na pytanie, czy można cofnąć darowiznę, tak! Oprócz złego postępowania należy dotrzymać także terminu. W tym przypadku darczyńca ma rok na cofnięcie darowizny od momentu dowiedzenia się o rażącej niewdzięczności

Po decyzji wszczęcia postępowania powinno się sporządzić pismo z odwołaniem darowizny i podanie konkretnych przyczyn. Obdarowany może zrezygnować z uzyskanego majątku, a jeśli tego nie zrobi, sprawa trafia do sądu. Tak jest np. w kwestii nieruchomości. Czy można unieważnić akt notarialny darowizny w takim przypadku? Jak najbardziej. 

Czy można odebrać darowiznę? Cofnięcie darowizny jest możliwe także jeszcze przed jej wykonaniem, ale już po zawarciu umowy. W tym przypadku powodem mus być drastyczna zmiana w statusie majątkowym darczyńcy, który uniemożliwia jego godne życie po przekazaniu darowizny. 

Pomoc adwokata przy cofaniu darowizny 

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wysłaniu pisma do darczyńcy, a następnie złożeniu go do sądu o cofnięcie darowizny, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Będzie ona przydatna także wtedy gdy nie masz pewności czy można odwołać darowiznę w danym przypadku. Adwokat Lublin specjalizuje się w prawie cywilnym, przez co bez problemu będzie mógł poprowadzić całą sprawę od momentu ukazania rażącej niewdzięczności ze strony obdarowanego. Prawnik odpowie także na pytanie kiedy nie można cofnąć darowizny oraz ile kosztuje cofnięcie darowizny.

Prawo cywilne Lublin obejmuje także inne usługi związane z reprezentacją klienta przed sądem czy w negocjacjach. Prawnicy przeprowadzają dochodzenia roszczeń majątkowych, podziału majątku po rozwodzie, prowadzą sprawy odszkodowania za szkody komunikacyjne i medyczne oraz wiele więcej.