15 listopada 2021

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku?

Do nieszczęśliwych wydarzeń może dojść wszędzie – w trakcie wykonywania służbowych poleceń, jak i wakacyjnej podróży. W takich chwilach dużo osób zastanawia się nad tym jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy z PZU, czy też odszkodowanie po wypadku drogowym. Wyjaśnimy te kwestie w poniższym tekście.

Czym jest i kiedy przysługuje odszkodowanie po wypadku?

Zanim przejdziemy do tego, jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy oraz jak ubiegać się o odszkodowanie w pracy, skupimy się na tym, kto tak właściwie może się o nie starać. 

O odszkodowanie z PZU mogą ubiegać się osoby, które ucierpiały na skutek wypadku w pracy. Dotyczy to również poszkodowanych, którzy w trakcie zdarzenia:

 • znajdowali się poza firmą, jednak wykonywali służbowe polecenia, 
 • mieli przerwę (np. śniadaniową, obiadową), 
 • mają stałe zatrudnienie lub są praktykantami (zajmowane stanowisko nie ma tu znaczenia).

Kto i kiedy może ubiegać się o odszkodowanie z OC? Osoby poszkodowane, które domagają się:

 • rekompensaty za poniesione straty materialne – np. poniesienie kosztów naprawy pojazdu lub (najczęstszy wariant) wypłacenie odszkodowania w formie pieniężnej, 
 • rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu – w takim przypadku poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów, np. za rehabilitację oraz leki. W tym przypadku można również ubiegać się o zadośćuczynienie za dotychczasowy stres związany z wypadkiem, ból, czy też cierpienie psychiczne, 
 • pokrycia kosztów, np. holowania, związanych z wynajęciem samochodu tymczasowego. 

Do kogo zwrócić się po odszkodowanie po wypadku?

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy lub po wypadku samochodowym? Gdzie w takich sytuacjach szukać pomocy? Oprócz adwokatów oraz radców prawnych można również zgłosić się do kancelarii odszkodowawczych. Podmioty te, oprócz wsparcia merytorycznego, pomagają też skompletować niezbędną dla sprawy dokumentację. 

W przypadku wypadku drogowego zadośćuczynienie otrzymuje się z:

 • OC sprawcy wypadku (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), czyli od zakładu ubezpieczeniowego,
 • Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (w przypadku, kiedy sprawca nie ma OC lub uciekł z miejsca wypadku).

Jak uzyskać odszkodowanie z PZU?

Wypadki się zdarzają i nieraz potrzeba wiele czasu, aby psychicznie uporać się z zaistniałą sytuacją. W tak ciężkich chwilach jak starać się o odszkodowanie po wypadku w pracy lub stłuczce samochodowej? Jest kilka czynności, które należy zrealizować w pierwszej kolejności. Poszkodowany powinien jak najszybciej:

 • zgłosić zdarzenie do PZU – można to zrobić telefonicznie lub też wysłać specjalny formularz elektroniczny,
 • skompletować niezbędną dokumentację oraz dowody. Wśród nich znajdują się najczęściej:
  • sporządzone przez policję notatki, 
  • zeznania świadków oraz ewentualne nagrania video, 
  • zdjęcia,
  • oświadczenie sprawcy (w przypadku wypadku samochodowego),
  • zaświadczenie lekarskie, gdzie lekarz określa stopień obrażeń ciała. 

Wyjaśniliśmy już, jakie kroki należy podjąć, by ubiegać się o odszkodowanie z PZU. W miarę możliwości należy zająć się tą kwestią jak najszybciej. Poszkodowany, w oparciu o art. 819 §1 k.c. o Przedawnieniu Roszczeń, powinien uporać się z tym w czasie nie dłuższym niż 3 lata – czas liczony jest od chwili doznania szkody.

W przypadku niekompletnej dokumentacji poszkodowany otrzyma informację o tym, że trzeba ją uzupełnić. 

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

W przypadku OC sprawcy postępowanie wygląda bardzo podobnie. Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku samochodowym? W pierwszej kolejności:

 • należy skompletować całą niezbędną dokumentację (wśród dokumentów nie powinno również zabraknąć zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela),
 • warto kompletować wszelkie rachunki, aby w przyszłości móc ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Jak dochodzić swoich praw w takich przypadkach? W każdej ze spraw brane są pod uwagę różne czynniki. Wysokość świadczeń może być ustalana:

 • przez zakład ubezpieczeń,
 • na mocy ugody,
 • przez orzeczenie sądu.

Każda z tych opcji ma swoje plusy oraz minusy. Np. w przypadku ugody można liczyć na szybką wypłatę gotówki – niestety, wiąże się to często ze zrzeczeniem do wszelkich roszczeń z tytułu wypadku. Z takiej ugody bardzo trudno się wycofać w późniejszym czasie, co często skutkuje wejściem na drogę sądową. Aby uniknąć takich błędów – zwłaszcza w przypadku skomplikowanych spraw – warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii. 

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie po wypadku?

Opowiedzieliśmy już o tym, jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy z PZU, a także jakie należy podjąć kroki, by uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy. W jaki jednak sposób można stwierdzić, czy wysokość odszkodowania jest właściwa? Niestety, nie można tego samodzielnie określić, gdyż zajmują się tym specjaliści od dochodzenia odszkodowań. W takich przypadkach można jednak skorzystać ze wsparcia wymienionych wcześniej podmiotów (firmy odszkodowawcze, kancelarie, radcy prawni). Dzięki ich doświadczeniu nie trzeba przejmować się formalnościami, czy też niekomfortowymi negocjacjami. 

Jako kancelaria dokładnie wiemy, jak zgłosić odszkodowanie po wypadku, jakie dokumenty powinny być skompletowane, a także jakie rozwiązania są najkorzystniejsze dla każdej ze spraw. Nasz adwokat Lublin do każdego z klientów podchodzi w sposób indywidualny, dostosowując działania do jego potrzeb. Oferta kancelarii dostępna jest na stronie.