25 stycznia 2022

Jazda po alkoholu – Jaka grozi za to kara?

Jazda pod wpływem alkoholu budzi w Polsce, jak i poza granicami kraju wiele kontrowersji. Nietrzeźwi kierowcy za kółkiem są dużym zagrożeniem dla uczestników ruchu i stwarzają niebezpieczne sytuacje na drodze. Jaka kara za jazdę po alkoholu przewidywana jest w Polsce i kiedy można mówić zaledwie o wykroczeniu, a kiedy o przestępstwie? 

Jazda po alkoholu – skala zjawiska

Niestety, nad tym, co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu zastanawiają się osoby, które zdążyły już doprowadzić do wypadku lub stłuczki. Wystarczy spojrzeć na statystyki, by zaniepokoić się tym faktem. W 2020 roku, zaledwie w 12 miesięcy, doszło do 2540 wypadków, spowodowanych przez kierowców, którzy dopuścili się jazdy po alkoholu. Warto tu nadmienić, że sporą grupę kierowców (aż 40%) stanowią osoby młode, w przedziale wiekowym od 25 do 39 lat.

Patrząc na doniesienia policji najczęściej można przyłapać kierowców na jeździe po alkoholu:

 • w weekendy,
 • w godzinach popołudniowych oraz wieczornych, mniej więcej między 16 a 22.

Wykroczenie a przestępstwo – jaka jest różnica? 

Każda kara za jazdę po alkoholu wyznaczana jest indywidualnie (w zależności od skali przewinienia kierowcy), jednak zawsze w oparciu o obowiązujące przepisy. Można o nich przeczytać w Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w artykule 16), jak i w kodeksie karnym (artykuł 87 i 178a). 

Wykroczenie 

O tym, jaka kara za jazdę po alkoholu grozi kierowcy, przesądza jego stan oraz wyniki przeprowadzonych testów. Wykroczenie w przeciwieństwie to przestępstwa jest łagodniej traktowane. Można o nim mówić w momencie, kiedy kierowca:

 • miał we krwi 0,2 – 0,5 promila alkoholu,
 • miał w wydychanym powietrzu 0,1 – 0,25 mg alkoholu na 1 dm³. 

Przestępstwo 

O przestępstwie w przypadku jazdy po alkoholu możemy mówić w momencie, kiedy kierowca jest w stanie nietrzeźwości. Oznacza to, że w trakcie badań:

 • miał on we krwi więcej niż 0,5 promila alkoholu,
 • wykryto alkohol w wydychanym powietrzu (na 1 dm³) przekraczający 0,25 mg.  

Co grozi po jeździe po alkoholu?

Na ile zabiera się prawo jazdy pod wpływem alkoholu? Jak się bronić w sądzie za jazdę po pijanemu? Co grozi za jazdę po alkoholu? Są to najczęściej zadawane pytania, na które można natknąć się w sieci. Oczywiście każda ze spraw rozpatrywana jest indywidualnie – wielu informacji można jednak dowiedzieć się wcześniej z kodeksu karnego. 

Za jazdę po alkoholu w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) można otrzymać:

 • grzywnę – ostateczna kwota ustalana jest przez sąd, który musi wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, a w tym sytuację materialną kierowcy. Teoretycznie najniższa możliwa grzywna za jazdę po alkoholu to 100 zł, może jednak ona urosnąć do 1 080 000 zł,
 • karę ograniczenia wolności – w tym przypadku kierowca może się spodziewać prac społecznych lub potrącenia jakiejś kwoty z wynagrodzenia,  
 • karę pozbawienia wolności do lat 2

Za jazdę pod wpływem alkoholu z poziomu wykroczenia można otrzymać:

 • grzywnę, która nie może być mniejsza niż 50 zł i większa niż 5000 zł, 
 • nakaz aresztu – minimalnie 5 dni w areszcie, a maksymalnie 30. Sąd często odsyła kierowcę do aresztu, jeżeli stwierdzi, że jest on zdemoralizowany lub już wcześniej odpowiadał za takie występki. 

Prawo jazdy – na ile się je traci?

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w wyniku jazdy po alkoholu to rutynowe działanie (zarówno jeżeli chodzi o wykroczenie, jak i samo przestępstwo). Utrata prawa jazdy za alkohol jest tym bardziej dotkliwsza im poważniejsze przewinienie.

Często w sieci można natknąć się na pytanie, na ile lat sąd może zabrać prawo jazdy za alkohol, gdy we krwi podczas badań miało się 1 promil. Jest to oczywiście niepodważalnie przestępstwo. W takim wypadku traci się prawo jazdy na okres nie krótszy niż 3 lata. W przypadku, kiedy kierowca wcześniej był już skazywany za jazdę po pijanemu, wtedy może stracić prawo jazdy dożywotnio. 

Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu jest oczywiście możliwe. Sąd w szczególnych wypadkach może wziąć pod uwagę okoliczności łagodzące, które zawsze są szczegółowo analizowane.

Wielu kierowców dręczy także inne pytanie – jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu i czy w ogóle da się to zrobić? Jak najbardziej. Kierowca może zgłosić odpowiedni wniosek do Sądu, który wydał wyrok w jego sprawie. W treści dokumentu należy uwzględnić, że chce się w przyszłości kierować samochodem, który posiada tak zwany alkolock.

Oferta kancelarii dostosowana jest do potrzeb kierowców, którzy nie wiedzą jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu i jak się bronić w sądzie. Nasz adwokat Lublin służy merytorycznym wsparciem, a także udziela odpowiedzi na nurtujące pytania.