25 stycznia 2023

Nie przyjęcie mandatu – sprawa w sądzie

Wiele osób się zastanawia, czy można nie przyjąć mandatu. W rzeczywistości jednak gdy dochodzi do konfrontacji z funkcjonariuszem policji, nie mamy zbyt dużo czasu na to, by rozważać wszelkie dostępne „za” i „przeciw”. Decyzję należy podjąć od razu. Jeśli chcesz wiedzieć, co grozi za nieprzyjęcie mandatu i czy w ogóle warto się decydować na ten ruch, zapraszamy do lektury.

Czy można odmówić przyjęcia mandatu?

Prawo do odmowy przyjęcia mandatu ma każdy obywatel Rzeczypospolitej. Jest to uregulowane konstytucyjnie i wiąże się z prawem do obrony. Każdy, kto chce, może dowodzić swojej niewinności w sądzie. Bo to tam zwykle kończą się sprawy, którym początek daje krótkie „Nie!” wypowiedziane podczas kontroli na drodze. Co ciekawe, sprawca kolizji lub osoba, która dopuściła się przekroczenia prawa, np. ograniczenia prędkości na terenie zabudowanym, może odmówić przyjęcia mandatu, bez podawania powodów swojej decyzji. Zanim jednak ochoczo zdecydujesz się na tego rodzaju działania, zastanów się, kiedy można nie przyjąć mandatu, a kiedy lepiej się na to zdecydować.

Czym jest mandat?

Mandat karny to sankcja finansowa, nakładana na osobę, która dopuściła się wykroczenia drogowego. Wysokość grzywny ustalana jest przez policjanta i bezpośrednio odnosi się do obowiązujących przepisów. Jeśli funkcjonariusz policji uzna, że doszło do wykroczenia drogowego, zwykle nakłada na kierowcę określoną karę finansową. Osoba oskarżona nie musi zgadzać się z tą decyzją. I choć prawo odmowy ma każdy, warto mieć świadomość, że decyzja tego rodzaju może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Nieprzyjęcie mandatu koszty sądowe

Nieprzyjęcie mandatu, choć dozwolone, może wywołać lawinę niepotrzebnych sytuacji. Sprawa tego typu od razu trafia do sądu rejonowego właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia. Wbrew pozorom to nie pozostaje bez znaczenia! Jeśli policja wręczyła Ci mandat podczas Twojego pobytu nad morzem, to – choć pochodzisz z Krakowa – przypominamy, że sprawa nie zostanie skierowana do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, ale dla miejsca popełnionego wykroczenia. W praktyce oznacza to, że na każdą rozprawę należy udać się do wskazanego miasta. To generuje dodatkowe koszty. 

Ważne! Sąd w momencie, gdy dojdzie do rozprawy, będzie analizować cały zgromadzony materiał dowodowy. W takich sytuacjach najczęściej brane są pod uwagę: zapis z urządzenia GPS (jeśli takowy istnieje), zeznania świadków (w tym policjantów), zapis z urządzeń monitorujących prędkość na drodze, a także opinia biegłego. Jeśli nie masz mocnych dowodów potwierdzających Twoją niewinność, zastanów się, czy warto podejmować ryzyko. Brak pewności i chwilowa złość mogą Cię wiele kosztować.

Jakie są koszty sądowe za nieprzyjęcie mandatu?

W razie rzeczywistego popełnienia wykroczenia sąd może skazać Cię na wysoką grzywnę i zwrot kosztów sądowych, w tym opłaty sądowe, wydatki i opłaty kancelaryjne. To oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wymierzona kara będzie kilkukrotnie wyższa niż mandat. Jeśli wiesz, że popełnione przez Ciebie wykroczenie rzeczywiście miało miejsce, nie ryzykuj.

Czy po odmowie przyjęcia mandatu można go przyjąć?

Co w sytuacji, gdy pod wpływem emocji to sprawa w sądzie wydała Ci się korzystniejsza, ale czujesz, że ostatecznie chcesz z tego zrezygnować? Masz niewiele czasu, ale jest jeszcze szansa! Niezwłocznie udaj się do pobliskiego komisariatu. Tam masz możliwość na przyjęcie mandatu i uniknięcie wysokich kosztów. Wiele zależy od dobrej woli funkcjonariuszy i chęci porozumienia. Co ważne! Gdy podczas kontroli zdecydujesz się na mandat, nie możesz później zmienić zdania. Nawet jeśli po powrocie do domu zorientujesz się, że wręczona grzywna jest zbyt wysoka lub bezpodstawna.

Podsumowanie

Wiesz już, kiedy można nie przyjąć mandatu. Pamiętaj jednak, że kwestie tego rodzaju są nieco bardziej skomplikowane. Ogólnie masz niewiele czasu na podjęcie decyzji, a do tego skierowanie sprawy do sądu nie jest jednoznaczne z eliminacją punktów karnych. Do tego sprawa będzie się toczyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca wykroczenia. Dlatego, zwłaszcza gdy masz wątpliwości co do swoich racji, czasem lepiej zrezygnować. Choć odpowiedź na pytanie: „czy można odmówić przyjęcia mandatu” jest jednoznaczna – można. Tylko czy to się opłaca?