01 lutego 2022

Odszkodowania

Odszkodowanie – jest to bardzo rozległy oraz często poruszany temat przez osoby, które na skutek wypadku doznały szkód majątkowych oraz niemajątkowych. Niestety, o wypadek na polskich drogach nie jest trudno. Wielu kierowców nie przestrzega zasad ruchu drogowego, wsiada za kierownicę po alkoholu lub też lekceważy ograniczenia prędkości. Jakiej wysokości odszkodowania po wypadku można się spodziewać oraz o co należy się upominać w przypadku takiego zdarzenia? 

Odszkodowanie – regulacje prawne 

O odszkodowaniu po wypadku samochodowym można przeczytać w Kodeksie Cywilnym, a mianowicie w artykule:

361. §1

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

361. §2

W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Z powyższych zapisów jasno wynika, że odszkodowanie po wypadku samochodowym powinno być na tyle wysokie, by zniwelować straty, do których doszło podczas nieszczęśliwego zdarzenia. 

Kiedy warto starać się o odszkodowanie?

Sprawy związane z odszkodowaniem należy rozwiązywać możliwie jak najszybciej, mimo tego, że w Polsce o wypłatę odszkodowania można starać się nawet do 3 latach od momentu wypadku. Po upływie tego czasu wszelkie roszczenia (w momencie kiedy wiadomo kto jest sprawcą) zostają przedawnione. 

Należy tu podkreślić, że o odszkodowanie warto się starać nawet w momencie, kiedy:

 • sprawca nie został wykryty,
 • do zajścia doszło za granicą,
 • sprawca wypadku jest obcokrajowcem,
 • sprawca został skazany przez sąd wyrokiem karnym.

Świadczenia z tytułu odszkodowania za szkody niematerialne

Odszkodowanie po wypadku samochodowym można otrzymać z tytułu szkody majątkowej oraz niemajątkowej. W każdym z tych przypadków o wysokości odszkodowania decyduje sąd, który bierze pod uwagę wszystkie przedstawione dowody. 

Wysokość odszkodowania w wyniku utraty zdrowia to między innymi składowa wydatków związanych z leczeniem. Mowa tu chociażby o kosztach za:

 • rehabilitację oraz opiekę medyczną,
 • pobyt w placówkach medycznych,
 • sprzęt rehabilitacyjny oraz leki,
 • transport (np. do szpitala, na rehabilitację itp.).

W niektórych przypadkach zdarza się, że na wysokość odszkodowania dla pokrzywdzonego wpływ mają także wydatki związane z koniecznością przebranżowienia się, czy też utracone na czas leczenia zarobki (renta wyrównawcza za utracone zarobki). Niezależnie od skali doznanych urazównależy pamiętać o tym, by gromadzić niezbędne dla sądu dokumenty – mogą to być zarówno rachunki, faktury, jak i cała dokumentacja medyczna. Tymi kwestiami zajmuje się między innymi nasz adwokat Lublin

Odszkodowanie za szkody materialne

Odszkodowanie po wypadku samochodowym otrzymuje się również w obliczu poniesionych strat materialnych. W takich sytuacjach na wysokość odszkodowania mają wpływ koszty związane z:

 • naprawą pojazdu (dotyczy to zarówno naprawy w warsztacie, jak i naprawy we własnym zakresie),
 • koniecznością holowania pojazdu,
 • potrzebą wynajęcie pojazdu zastępczego.

W trakcie wyliczania odszkodowania po wypadku brana bywa także pod uwagę wartość rynkowa pojazdu, która została utracona. 

Odszkodowanie za kolizję

W sieci często można natknąć się na pytanie: ile można dostać odszkodowania za kolizję? Tak jak w przypadku wypadku, tak i tutaj wysokość odszkodowania wyliczana jest indywidualnie – w zależności od wielkości szkody. W przypadku kolizji można jednak mówić o dwóch najczęstszych scenariuszach postępowania:

 • w przypadku małych szkód, związanych np. z zarysowaniem pojazdu, najczęściej wystarczy ubezpieczycielowi dostarczyć zdjęcia lub też oświadczenie o zajściu drogowym (ważne jest, by na dokumencie był podpis sprawcy i poszkodowanego), aby otrzymać odszkodowanie, oszacowane na podstawie zgłoszenia,
 • w przypadku dużych strat o wysokości odszkodowania przesądza rzeczoznawca samochodowy, który dokonuje niezbędnych wyliczeń. Dzięki nim jest on w stanie określić, jaka kwota jest niezbędna, by przywrócić pojazd do stanu sprzed kolizji. To, ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy, ustalane jest za każdym razem indywidualnie.

Starając się o odszkodowanie po wypadku samochodowym należy uzbroić się w cierpliwość i w miarę możliwości gromadzić wszelkie niezbędne dokumenty, które mogłyby się przydać w trakcie szacowania strat. Nasza oferta kancelarii jest skierowana do osób, które potrzebują w tej kwestii wsparcia. Prawo rodzinne Lublin to obszar, w którym również świadczymy usługi adwokackie.