05 października 2021

Radca prawny a adwokat – czym się różnią?

Czym zajmuje się radca prawny a adwokat? Zawody te, mimo tego, że nazwy ich często używane są zamiennie, różnią się między sobą zarówno zakresem obowiązków, jak i  formą wykonywania zawodu. W jaki sposób? Opowiemy o tym w poniższym tekście. 

Czym się zajmuje adwokat? 

Mało która osoba zdaje sobie sprawę z tego, czym różni się radca prawny od adwokata. Pytanie to zaczyna być istotne w przypadku, kiedy trzeba zasięgnąć porady prawnej – do kogo w takich chwilach najlepiej się udać? 

Zacznijmy od tego, że dokumentem określającym zakres obowiązku adwokata jest Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku, zatytułowana “Prawo o adwokaturze”. Obejmuje ona IX rozbudowanych działów, mówiących o:

 • przepisach ogólnych i przetwarzaniu danych osobowych, 
 • wykonywaniu zawodu adwokata, 
 • izbie adwokackiej, 
 • organach adwokatury, 
 • wpisie na listę adwokatów, 
 • skreśleniu z listy adwokatów, 
 • aplikacji adwokackiej, 
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
 • zmianach w przepisach obowiązujących oraz przepisach przejściowych i końcowych. 

To, czym się różni adwokat od radcy prawnego, wiąże się nie tylko z zakresem działań, ale i formą zatrudnienia. Adwokat może być wspólnikiem spółki, albo indywidualnie prowadzić swoją działalność gospodarczą. Adwokat może być także zatrudniony w firmie w ramach umowy cywilnoprawnej. To do niego powinny również zwrócić się osoby, które:

 • chcą uzyskać poradę prawną lub opinię prawną, 
 • szukają obrońcy w sprawach zarówno karnych, jak i karnoskarbowych.

Czym zajmuje się radca prawny?

Różnica między adwokatem a radcą prawnym – choć subtelna – jest dość wyraźna. Historia zawodu radcy prawnego rozpoczęła się w 1961 roku, kiedy to Rada Ministrów uchwaliła uchwałę o obsłudze prawnej przedsiębiorstw państwowych. Obecnie zawód radcy prawnego normuje Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. 

Praca radcy prawnego jest ściśle określona – w przeciwieństwie do adwokata może on zostać zatrudniony na umowę o pracę. Zatem czym zajmuje się radca prawny? Przede wszystkim:

 • może być on dla swojego klienta pełnomocnikiem przed sądem oraz w urzędach, 
 • udziela ona porad oraz opinii prawnych.

Czym się różni radca prawny od adwokata? 

Jak już wspomnieliśmy różnica między radcą prawnym a adwokatem jest niezwykle subtelna, zwłaszcza że od 1 lipca 2015 roku, zarówno radca, jak i adwokat, mają wręcz takie same kompetencje w wykonywaniu zawodu. Za różnicę można tu wskazać:

 • przynależność do dwóch różnych samorządów, 
 • rodzaj zatrudnienia. 

Jak widać różnica między adwokatem a radcą prawnym jest niewielka i z czasem coraz bardziej się zaciera. 

Jako kancelaria adwokacka Lublin obsługujemy sektory prawa, a w tym: