03 grudnia 2020

Rozwód z orzeczeniem o winie – co to takiego?

Rozwód zawsze wiąże się z szeregiem trudnych i ciężkich emocjonalnie chwil w życiu każdego człowieka. W prawie polskim przyjęte jest, że orzeczenie o winie w rozwodzie jest nieodłączną częścią wyroku. O wyjątku od tej reguły można mówić w momencie, kiedy małżonkowie zgodnie złożą odpowiedni wniosek, mówiący o chęci rezygnacji z orzekania o winie. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Sprawdź zatem, co koniecznie powinieneś wiedzieć o rozwodzie z orzekaniem o winie. 

Kto i w jakich przypadkach może żądać rozwodu?

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a konkretnie artykułu 56, każdy małżonek ma prawo zażądać rozwodu. Aby jednak sąd mógł orzec o rozwodzie, trzeba wykazać, że między małżonkami doszło do trwałego rozkładu pożycia. Należy zatem udowodnić, iż zerwane zostały więzi:

 • fizyczne, 
 • emocjonalne,
 • gospodarcze.  

Warto również pamiętać o tym, że sąd zawsze ocenia trwałość rozkładu małżeństwa i to, czy istnieje szansa, aby jednak małżonkowie mogli się zejść. Gdy sąd nie znajdzie przesłanek ku temu, wtedy dopiero można mówić o trwałym rozkładzie małżeństwa.  

Czy sąd może nie orzec o rozwodzie?

Sprawy rozwodowe są różne i wiele czynników wpływa na ich przebieg. Tym samym może się również zdarzyć, że sąd nie będzie chciał orzec o rozwodzie. Za taką decyzją stoją tak zwane przesłanki negatywne, czyli powody, dla których małżeństwo nie powinno się rozpaść. Mowa jest o nich w momencie, kiedy:

 • chodzi o dobro dzieci,
 • rozwód byłby w jakimś stopniu sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 • rozwodu żąda małżonek, który jest uznany za winnego rozkładu małżeństwa.

Kiedy sąd orzeka o winie?

Zanim wina w rozwodzie zostanie orzeczona przez sąd, najpierw należy liczyć się z tym, że będzie on zobowiązany do dokładnego zbadania przyczyny rozkładu małżeństwa. Dopiero wtedy, po zapoznaniu się ze wszystkimi faktami oraz zeznaniami, może on orzec o:

 • winie jednego z małżonków, 
 • wspólnej winie obydwu małżonków, 
 • braku winy obydwu małżonków. 

Orzeczenie o winie i związane z nim korzyści 

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie? Wiele osób zadaje to pytanie, odwiedzając kancelarię adwokacką w Lublinie. Aby się tego dowiedzieć warto jest zajrzeć do art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie można odczytać, że:

 • małżonek uznany za niewinnego może domagać się alimentów, jeżeli na skutek rozwodu istotnie pogorszy się jego sytuacja materialna (bez konieczności udowadniania, że znajduje się w niedostatku), 
 • małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego (sąd nie wydał orzeczenia o winie lub też orzekł o winie obu stron) również może ubiegać się o alimenty wskutek niedostatku, w którym się znalazł. 

Orzekanie o winie a alimenty nie są jednak jedyną płaszczyzną, na którą należy patrzeć podczas sprawy rozwodowej, o czym przypomina artykuł 58, również w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyrok sądowy obejmuje ponadto:

 • orzeczenie o władzy rodzicielskiej w momencie, kiedy małżonkowie zgodnie złożyli porozumienie rodzicielskie. W przypadku jego braku to sąd wskazuje rodzica, u którego zamieszka dziecko, tym samym ograniczając władzę rodzicielską drugiego, 
 • orzeczenie o alimentach dla dzieci, 
 • orzeczenie o kontaktach rodziców z dziećmi (na zgodny wniosek sąd nie musi tego orzekać), 
 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie w Lublinie. Podczas rozprawy jest również możliwość podziału majątku (jedynie za zgodą obu stron). 

Plusy i minusy rozwodu z orzeczeniem o winie

Trwanie w nieszczęśliwym małżeństwie bywa wyniszczające psychicznie i nie sprzyja często rozwojowi osobistemu, czy też bezstresowemu wychowaniu dzieci. Nic więc dziwnego, że dużo związków postanawia swoje problemy rodzinne rozwiązać sądownie. Z powyższego podpunktu wiadomo, co oprócz swobody oraz odcięcia się od współmałżonka daje rozwód z orzeczeniem o winie. Należy jednak pamiętać również o niedogodnościach, przez które trzeba będzie przejść. 

Na samym wstępie należy podkreślić, że postępowanie w sprawie rozwodu z winy współmałżonka trwa o wiele dłużej niż w przypadku, kiedy obie strony postanowią zawrzeć porozumienie i zrezygnować ze wskazania strony winnej (w takim przypadku wystarczy najczęściej jeden termin rozprawy). 

W momencie, kiedy sąd zmuszony jest zbadać wszystkie przyczyny rozłamu małżeństwa, zanim wina o rozwodzie (czy też jej brak) zostanie orzeczona, trzeba spodziewać się, że:

 • przesłuchani zostaną w tej sprawie świadkowie – rodzina oraz osoby z najbliższego otoczenia, dla których cała sytuacji z pewnością będzie niekomfortowa,
 • światło dzienne ujrzą fakty, które do tej pory znane były tylko współmałżonkom, 
 • pozornie prosta sprawa może okazać się znacznie bardziej skomplikowana.