31 grudnia 2020

Wysokość alimentów – od czego zależy?

Jak złożyć pozew o alimenty? Pytanie to wbrew pozorom nie dotyczy tylko i wyłącznie rodzica, który chce pozyskać środki na utrzymanie dziecka. Tego typu pismo może wystosować również rodzic względem dzieci, jak i małżonek względem małżonka – po wcześniejszym orzeczeniu rozwodu, czy też separacji. Dużo więcej o alimentach można przeczytać w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dział III art. 128-144). Są to nic innego jak środki, które uznawane są za niezbędne do utrzymania, jak i wychowania – w przypadku małych dzieci. Co jeszcze warto o nich wiedzieć, zanim podejmie się w związku z nimi jakiekolwiek działania? 

Zasady przyznawania alimentów

Zanim zaczniemy odpowiadać na pytanie jak i gdzie złożyć wniosek o alimenty, należy w pierwszej kolejności dowiedzieć się, kiedy można się o nie ubiegać. Reguluje to kodeks rodzinny i opiekuńczy, a dokładnie artykuł 133, podpunkt 1 oraz 2.

§1

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§2 

Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.


Należy również pamiętać o tym, że o przyznaniu alimentów oraz ich wysokości decyduje sąd. W przypadku, kiedy obie strony dojdą wcześniej do porozumienia, da się jednak to obejść. Można chociażby sporządzić umowę, w której jasno określona będzie kwota alimentów, sposób ich spłacania oraz termin objęty ustaleniami. Warto tak sformułowane pismo podpisać również w formie aktu notarialnego.  

Jak przygotować pozew o alimenty? 

Przygotowując wniosek o alimenty trzeba zawrzeć w nim niezbędne informacje, przede wszystkim:

 • powinno się podać sąd, w którym składany będzie pozew – pismo o alimenty należy składać w sądzie rejonowym (ważne jest, aby podać miasto, w którym się znajduje, oraz odpowiedni wydział (wydział rodzinny i nieletnich),
 • należy wskazać osobę, która wnosi pozew o alimenty na dziecko – w takim przypadku to właśnie dziecko będzie powodem. W sytuacji, kiedy jest ono niepełnoletnie, składający wniosek rodzic albo opiekun prawny, określić się powinien jako: działający w imieniu dziecka, 
 • nie można zapomnieć o podaniu z imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania osoby, w stronę której kierowany jest pozew, 
 • należy umieścić w nim żądanie, aby sąd określił wysokość alimentów oraz czas od kiedy i do kiedy będą one przyznawane,
 • nie powinno zapomnieć się o uzasadnieniu – trzeba w nim wskazać, że osoba, w stronę której kierowany jest pozew, jest w stanie finansowo podołać kosztom alimentów. Jednocześnie trzeba udowodnić, że osoba składająca wniosek nie ma dochodów, z których mogłaby się utrzymać. 

Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko?

Pozew złożony o alimenty rozpoczyna cały proces. Podczas niego sąd rozpatruje podaną w piśmie kwotę i może się z nią zgodzić lub też wyznaczyć inną – niższą.  Dlatego tak ważne jest, aby już od początku wiedzieć, jak złożyć pozew o alimenty i jak je obliczyć. Aby sąd miał pełen obraz sytuacji, należy przedstawić mu:

 • sytuację materialną rodzica, który jest pozywany – wykazać jakim dysponuje on majątkiem oraz jakie generuje przychody,
 • zarys finansowy opiekuna prawnego dziecka, jak i samego dziecka, 
 • uzasadnione potrzeby dziecka.

Składając pozew o alimenty należy również wziąć pod uwagę fakt, że ich wysokość, w zależności od sytuacji, może się zmieniać. Oznacza to, że w kryzysowych sytuacjach (kiedy np. dziecko zachoruje albo pogorszą się jego warunki życia) sąd może zwiększyć wysokość alimentów – tego typu “podwyżka” obowiązuje przez określony czas.  

Uzasadnione potrzeby dziecka – co to takiego?

Jako kancelaria adwokacka w Lublinie, obsługująca często sprawy rozwodowe z późniejszym postępowaniem o alimenty, zawsze podkreślamy naszym klientom, że alimenty powinny zaspokoić potrzeby dziecka zarówno w sferze bytowej, edukacyjnej, jak i rozwoju osobistego. Będą się one różniły między sobą – inne przecież priorytety ma niemowlę, inne zaś nastolatek. Dlatego też sąd każdy z przypadków analizuje indywidualnie. Zatem podczas sporządzania pozwu warto na przykład wspomnieć o konieczności:

 • remontu pokoju dziecka, 
 • zakupu nowych ubrań, czy też pomocy szkolnych,
 • opłacania kursów, wakacji, wyjazdów szkolnych, 
 • regularnych wizyt u specjalisty, 
 • inwestowania w pasje dziecka itd. 

Alimenty natychmiastowe

Skoro już wiadomo gdzie i jak złożyć pozew o alimenty należy następnie poczekać na rozprawę oraz decyzję sądu. Wiąże się to nieraz z długim czasem oczekiwania, dlatego też w 2019 roku zaczęły obowiązywać tak zwane alimenty natychmiastowe. Dzięki nim pozwany o alimenty rodzic ma obowiązek natychmiastowego wypłacania alimentów, które nie będą dodatkowo wpływać na ciągnące się w toku postępowanie sądowe. 

W 2020 roku ustalone zostało, że comiesięczna wysokość alimentów natychmiastowych wynosi:

 • na jedno dziecko 500 zł,
 • na dwójkę dzieci 900 zł,
 • na trójkę dzieci 1200 zł.