22 listopada 2022

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Z roku na rok rozpada się coraz większa liczba małżeństw, dlatego wiele osób zadaje pytanie, jak zmienić nazwisko po rozwodzie? Przeważnie dotyczy to sytuacji, gdy relacja kończy się w nieprzyjemnej atmosferze. Przyczyny rozwodów bywają bardzo różne, ale nawet jeśli związek zakończył się bez konfliktu, coraz więcej kobiet decyduje się na powrót do panieńskiego nazwiska sprzed ślubu. Co ważne, w sytuacji, gdy to mężczyzna przyjął nazwisko kobiety, on również ma prawo do jego zmiany. Czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie i jak się za to zabrać? Jakie mamy możliwości i ile to kosztuje?

Zmiana nazwiska – najważniejsze informacje

Przede wszystkim należy pamiętać, że możliwa jest tylko zmiana nazwiska po rozwodzie. Oznacza to, że budząca zainteresowanie wielu osób zmiana nazwiska w trakcie rozwodu nie jest możliwa i należy poczekać z rozpoczęciem procesu do uzyskania prawomocnego wyroku sądu. Procedury jak się za to zabrać regulują przepisy prawa, między innymi ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707) czy kodeks rodzinny i opiekuńczy, który wskazuje, ile mamy czasu na zmianę nazwiska po rozwodzie i w obecności kogo, należy o to wystąpić. W artykule 59 znajdziemy informację:

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Czynność zmiany nazwiska jest to czynność urzędowa, czyli podlega państwowej administracji. Co to dokładnie oznacza?

Zmiana nazwiska po rozwodzie – dokumenty i kolejne kroki

Na zmianę nazwiska mamy trzy miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Później jest to również możliwe, ale wymaga nieco innych działań i nie jest już takie proste. W obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w dowolnym mieście w kraju lub konsulem w polskim konsulacie, jeśli mieszkamy za granicą, należy złożyć wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie. Niezbędne do tego są:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport);
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej;
  • informacja, gdzie sporządzono akt małżeństwa;
  • data uprawomocnienia orzeczenia sądu o rozwodzie.

Urzędnik informuje, jeśli będą potrzebne dodatkowe dane, na przykład w sytuacji, gdy rozwód miał miejsce za granicą. Ile trwa zmiana nazwiska? Kierownik USC/konsul od razu przyjmuje oświadczenie o powrocie do nazwiska, które było noszone przed ślubem i przygotowuje protokół, który należy podpisać. Następnie jest on przekazywany do kierownika USC, w którym zawarto akt małżeństwa. Jego zadaniem jest dołączenie adnotacji o zmianie do oryginalnego dokumentu. Od chwili kiedy tego dokona, można używać nowego nazwiska. Odpis skrócony tego aktu również będzie zawierał aktualne nazwisko. Czas zależy więc od tego, gdzie składamy oświadczenie.

Zmiana nazwiska po rozwodzie – koszt

Już wiemy, jak i gdzie złożyć oświadczenie o zmianie nazwiska po rozwodzie, kolejnym pytaniem będzie zapewne, na jaki wydatek należy się przygotować. Trzeba pamiętać, że kwoty te są raz na jakiś czas aktualizowane i zależą od miejsca, w którym składamy dokumenty (w kraju, czy za granicą). Ile więc kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie? W Polsce zapłacimy 11 zł, za granicą koszt procedury może sięgać 50 euro, ale o walucie i wysokości opłaty informowani jesteśmy na miejscu.

A gdzie zgłosić zmianę nazwiska po rozwodzie? Należy poinformować urzędy, bank, pracodawcę oraz wymienić dokumenty takie jak dowód, paszport czy prawo jazdy. To są dodatkowe koszty, o których należy pamiętać.

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie po upływie 3 miesięcy?

Jeśli przekroczymy termin trzech miesięcy na złożenie oświadczenia, pozostaje nam administracyjna zmiana nazwiska po rozwodzie, która również odbywa się przed kierownikiem USC. Jednak droga wygląda trochę inaczej, gdyż tutaj musimy wskazać istotny powód do zmiany. Miejsca takie jak Kancelaria Adwokacka Lublin zajmują się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i jej uzasadnieniem, więc warto skorzystać z usług doświadczonych prawników, aby szybko i z pozytywnym skutkiem przeprowadzić cały proces zmiany nazwiska.

Podsumowanie

Zmiana nazwiska ma duży wpływ na samopoczucie osoby, która przeszła przez rozwód. Pozwala odciąć się od nieprzyjemnych wspomnień. Wymaga jednak dopilnowania terminów i procedur. W naszej kancelarii uzyskać można niezbędne informacje o całym procesie. Działamy też na innych płaszczyznach, sprawdź sam: rozwód Lublin, separacja Lublin.