05 października 2021

Przyczyny rozwodów – najczęstsze powody rozstań

Przyczyny rozwodu potrafią być różne. Niekiedy do podjęcia tak drastycznej decyzji popycha małżonków jedno wydarzenia, codzienna rutyna, jak i nawarstwiające się problemy, których związek nie jest w stanie udźwignąć. Powody rozwodu mają również niekiedy podłoże psychiczne, finansowe, a nawet światopoglądowe! Poniżej przedstawimy najczęstsze powody rozstań, z którymi muszą mierzyć się małżonkowie. 

Dlaczego ludzie się rozwodzą? 

W Polsce od kilkunastu lat obserwuje się wzrost liczby małżonków, którzy postanowili się rozejść. Przyczyny rozwodów mają przy tym różne podłoże. Warto jednak zauważyć, że:

 • obecnie małżeństwa w Polsce zawiązywane są dużo później, jeżeli chodzi o wiek partnerów. Młodzi ludzi chcą być pewni, że dokonują słusznego wyboru, są dużo dojrzalsi i często posiadają także pracę oraz swoje oszczędności. Nie wpływa to jednak w późniejszym czasie na trwałość małżeństwa, 
 • wraz z upływającym czasem rozwód przestał być tematem Tabu w naszej kulturze, a kwestie z nim związane są coraz częściej poruszane, 
 • zmieniła się również ocena społeczeństwa i to, jak postrzega ona osoby rozwiedzione. Nadal rozwód nie jest powodem do dumy, jednak nie jest już tak potępiany. 

Coraz częściej mówi się o tym, że przyczyny rozwodów wynikają z niezgodności charakterów. Już w samym roku 2013, jak podaje GUS, co trzecie małżeństwo wskazało odmienny charakter, jako powód rozstania. Pokazuje to, jak ważny w związku jest wspólny cel życiowy, priorytety, system wartości, jak i wspomniany już charakter. 

Jakie są potencjalne przyczyny rozstań? 

Podawane w pozwie przyczyny rozwodu odnoszą się często do atmosfery panującej w domu, zachowania współmałżonków względem siebie, wspomnianego już charakteru, czy też pewnych sytuacji. Za najczęstsze przyczyny rozstań uznaje się: 

Nadużywanie alkoholu

Nie ma wątpliwości, że często alkohol jest przyczyną rozwodu. Partnerzy uzależnieni od procentów zaniedbują zarówno obowiązki rodzinne, jak i w skrajnych sytuacjach zawodowe. Dłuższe nadużywanie alkoholu stopniowo wyniszcza także relacje rodzinne, pokłosiem czego są częste awantury, rękoczyny, a nawet w dłuższej perspektywie zdrady.  

Różnice światopoglądowe

Za powód rozwodu często uznaje się także różnice światopoglądowe, a nawet polityczne. Wynikające z tych aspektów kłótnie oraz nieporozumienia prowadzą często do oziębienia stosunków między partnerami, co po dłuższym czasie może prowadzić do podjęcia decyzji o rozwodzie.  

Przemoc fizyczna

Niejednokrotnie słyszy się o tym, że przemoc jako przyczyna rozwodu jest często odnotowywana. Za przemoc fizyczną uznaje się czyny oraz zachowania, które naruszają nietykalność fizyczną drugiej osoby bez jej zgody. Prowadzić one mogą do uszkodzenia ciała, a także wpływają na stan psychiczny poszkodowanego. Przemoc fizyczna to przyczyna rozwodu, którą łatwo jest zweryfikować. Najczęściej rozprawa rozwodowa prowadzi w takim przypadku do rozwodu z orzeczeniem o winie. 

Przemoc psychiczna

Również przemoc psychiczna może być przyczyną rozwodu. W przeciwieństwie do przemocy fizycznej nie zawsze jest ona tak wyraźna, a osoby, które padły jej ofiarą, nieraz nie zdają sobie z tego sprawy. Przemoc psychiczna prowadzi między innymi do:

 • zaniżenia poczucia własnej wartości, 
 • niskiej samooceny,
 • braku samodzielności i strachu przed podejmowaniem decyzji, 
 • ciągłego stresu,
 • zerwania kontaktów z bliskimi, których nie akceptuje partner, 
 • zaburzeń psychosomatycznych w skrajnych przypadkach. 

Psychiczna przemoc jest częstą przyczyną rozwodów. Stosujący ją partner najczęściej naśmiewa się z małżonka, ciągle go krytykuje i źle ocenia, sprawuje nad nim kontrolę, osobiście dobiera mu znajomych, pozwala utrzymywać nieliczne kontakty, czy też wymusza posłuszeństwo

Przemoc finansowa

Wymieniając najczęstsze powody rozwodów nie sposób pominąć przemocy finansowej. Mamy z nią do czynienia, kiedy współmałżonek:

 • bezwzględnie kontroluje wszystkie wydatki,
 • zabrania wydawać współmałżonkowi jego pieniądze, 
 • odbiera wszystkie pieniądze współmałżonkowi.

Należy pamiętać również o tym, że przemoc finansowa ma różne płaszczyzny. Może również być stosowana przez osoby, które same nie zarabiają, a jednak manipulują i wydają pieniądze partnera. 

Niedopasowanie seksualne 

Jak widać przyczyny rozwodu są różne. Wśród nich znajduje się także niedopasowanie seksualne. W momencie, kiedy jeden z małżonków decyduje się na wycofanie z życia seksualnego, doprowadzić może tym samy do narastającej frustracji u partnera. Wynikiem takich zachowań może być w ostateczności powiększający się między małżonkami dystans, niezadowolenie, a także próby szukania nowego partnera (romans). W takich przypadkach nie warto być biernym względem coraz bardziej chłodnych relacji. Chcą ratować swój związek, warto szukać wsparcia np. w gabinecie seksuologa.

Zdrada

Bez wątpienia zdrada to jedna z boleśniejszych i częstych przyczyn rozwodu, podawanych w pozwie. Ma ona jednak skomplikowane podłoże i może wynikać z:

 • braku zainteresowania i okazywania miłości małżonkowi, 
 • częstych kłótni i problemów rodzinnych, 
 • chęci znalezienia wsparcia, którego nie można oczekiwać od małżonka,
 • chęci sprawdzenia swojej atrakcyjność w obliczu kryzysu w związku. 

Jak widać przyczyny rozwodu są różne – mogą one zdarzyć się w każdym związku, niezależnie od jego stażu. Bez wątpienia związki zawsze warto ratować, jednak w niektórych sytuacjach to rozwód wydaje się najlepszym wyjściem dla obu stron. 

Inne wpisy, które można znaleźć na stronie: